20-09-07 Museet

Arbetet med museet fortgår, leveransen av av de nya glaspartierna har nu anlänt och håller på att monteras. Montrarna från biologiska museet börjar nu fyllas upp med intressant material.                                      

20-09-07 Laddatorpet

Arbetet med att byta tak på torpet har nu påbörjats. Taket på baksidan av torpet var inte i så bra skick så där kommer det att behövas bytas en del virke. Dock inga skador längre ner.  

20-09-03 Biblioteket

Besök av en släktforskare från Göteborgsområdet som sökte information om anfader som varit förlagd vid Skånska dragonregementet. Vid sökning i Libris framkom att det fanns en bok som kunde vara av intresse och närmsta bibliotek där den fanns tillgänglig var på Kamratföreningens bibliotek.

20-08-27 Föredrag av Svante Bergh

Ett mycket intressant föredrag där han berättade om sina utlandstjänstgöringar och då framförallt om vad som hände när han var i Nagorno-Karabakh. Vid frågestunden efteråt fick han många intressanta frågor som han hade bra svar på.

20-08-24 Museet

Bild 1. I dag måndag målning av virke till glasmonter. Bild 2. Under lördagen hängde Bo-Rutger in några uniformer och i dag monterades tre lampor i samma montrar. Mer målning på tisdag och då påbörjas även bygget av ramen till glasmontern.

20-08-13 Torpafton

Mycket lyckad Torpafton med fin musik och vackert väder. Närmare 50 deltagare.

20-07-23 Museet

Arbetet med att uppdatera museet  fortsätter.  Uppbyggnaden          av montrarna är snart avklarat så nu återstår för Bo-Rutger ”endast” arbetet med att fylla upp dem med visningsmaterielen.

20-07-02 Museet

Hej… Var på museet idag, fick hjälp av Bosse och en kompis till honom. Blev nästan klara med några montrar, saknas dörrar och glastak plus fastsättning i väggen. Nu är det torpet som gäller några dagar, men först lite vila ryggen fick lite stryk…. Bifogar några bilder. Janne