Tidningar

Ladda ner här

HISTORIK

Föreningens historia

Älvsborgs regemente har sina anor från 1500-talets storregemente i Västergötland.

Älvsborgs regemente var ett infanteriregemente

Såsom en del av den stora reformationen av Sverige krigsmakt sattes de svenska landskapsregementena upp 1624 av Gustav II Adolf. Under huvuddelen av regementets 374-åriga historia var Älvsborgs regemente ett infanteriregemente. 
Under en kortare tid var regementet pansarinfanteri, därvid bemannade regementet tillsammans med P4 i Skövde en pansarbrigad.
År 1680 när Karl XI organiserade indelningsverket bestämdes det att regementet skulle bestå av 8 kompanier, som skulle rekryteras från de sju häradena Mark, Bollebygd, Kind, Redväg, Ås, Gäsene och Veden (därav namnet Sjuhäradsbygden). Det åttonde kompaniet rekryterades främst från Askims och Örgrytes härader.

Att lyssna på: Älvsborgs regemente I15 marsch, Lübner Jäger-marsch.

Mässen flyttade till Borås 1914

Regementet deltog i så gott som samtliga svenska krig i antingen fältarmén eller som besättning i svenska fästningar både inom Sverige och i andra delar av riket. Officerare har genom historien svarat för sitt eget uppehälle, både mat och logi. 

De första 173 åren flyttade regementet och därmed mässen omkring i Europa. 1797 flyttade mässen in på Fristad Hed och stannade i dessa lokaler i 117 år för att sedan flytta till Borås 1914. Lokalerna är fortfarande bevarade i sitt ursprungsskick och decenniers branschvana och traditioner finns inbyggda i väggarna.

Regementet lades ner 1998. Den militära verksamheten i form av Älvsborgsgruppen på I 15 i Borås upphörde 2005.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies.