20-10-15 Föredrag

Stefan Kristiansson, tidigare chef för MUST, höll ett mycket intressant föredrag ang. en ny typ av krigföring. Cyberattacker, krig utan Arméer.

20-09-07 Museet

Arbetet med museet fortgår, leveransen av av de nya glaspartierna har nu anlänt och håller på att monteras. Montrarna från biologiska museet börjar nu fyllas upp med intressant material.                                      

20-09-07 Laddatorpet

Arbetet med att byta tak på torpet har nu påbörjats. Taket på baksidan av torpet var inte i så bra skick så där kommer det att behövas bytas en del virke. Dock inga skador längre ner.  

20-09-03 Biblioteket

Besök av en släktforskare från Göteborgsområdet som sökte information om anfader som varit förlagd vid Skånska dragonregementet. Vid sökning i Libris framkom att det fanns en bok som kunde vara av intresse och närmsta bibliotek där den fanns tillgänglig var på Kamratföreningens bibliotek.

20-08-27 Föredrag av Svante Bergh

Ett mycket intressant föredrag där han berättade om sina utlandstjänstgöringar och då framförallt om vad som hände när han var i Nagorno-Karabakh. Vid frågestunden efteråt fick han många intressanta frågor som han hade bra svar på.