21-10-08 Kurs i överlevnad i samarbete med SVOF

Harry Sepp, Sveriges främste expert på överlevnad höll föredrag. Dessutom medverkade Peder Englund, avdelningschef för CKS (Centrum för Kunskap och Säkerhet) i Borås stad. Föredragen filmades och kan ses via följande länkar: Film 1. Peder Englund Film 2. Harry Sepp  

21-05-08 Uppdatering av vad som händer i föreningen.

  Först och främst vill jag framföra ett stort tack till Er alla som har hjälpt föreningen med att stötta oss ekonomiskt. Alla som har betalt sin medlemsavgift tackar jag och ni som dessutom har skänkt pengar till Mässens Vänner skall ha ytterligare tack och Era namn sitter nu uppe på tavlan i mässen som […]

21-04-12 Älvsborgs Regementes marsch

Nu går det att lyssna på Älvsborgs regementes marsch, gå in på hemsidan, via sidan ”Om föreningen”, välj ”Historik”, klicka på den röda texten och lyssna.

21-03-08 Radio P4 Sjuhärad

Radio Sjuhärad kommer att ha en sändning från Kamratföreningen, Museet och Mässen. I denna sändning kommer Åke Hell och Lars Rehn att berätta om Regementets historia. Jag kommer att vara värd för denna sändning. Programmet kommer att sändas på fredag 12/3 kl. 1000 -1100. Hoppas att ni har möjlighet att höra denna sändning som jag […]

21-02-21 Biblioteket

I dag har bok nr. 6000 blivit registrerad i kamratföreningens Excel-katalog, av dessa är 5126 även registrerade i Libris, den nationella samkatalogen.

21-01-18 Biblioteket

Nya böcker! Uniformen berättar – en bok om de svenska militära uniformerna från karolinertid till nutid, med ett extra fokus på arméns uniformer 1860–1960. 200 svenska sevärdheter från andra världskriget är en guidebok med militärhistoriska sevärdheter från Helsingborg till Haparanda. Här finns kartor och bilder på platserna, både från krigsåren och idag.      

21-01-03 Biblioteket

Närmare 10 hyllmeter böcker och antal DVD filmer hämtade i Halmstad. Gåva från Överstelöjtnant Torbjörn Rimstrand. Av tidigare gåvor från honom är ca 120 titlar registrerade i vårt biblioteks katalog.  

20-12-11 Lillajul

Två ståtliga Karoliner välkomnade 14 deltagare efterhand som de anlände. Det blev en mycket lugn och trevlig tillställning med riklig och god mat. Anders hade verkligen överträffat sig själv. Inga köer vid julbordet, fri sprit till händerna samt engångshandskar vid varje omgång av tallriksbyten bidrog till en mycket trygg stämning. Lucia ersattes av finstämd julmusik […]