Torpafton Laddatorpet 16 maj samt 15 augusti kl. 18.00
Regementsmarschen 12 oktober. Start på Fristad hed och mål vid Laddatorpet. Lyssna på Kungl. Älvsborgs Regementes marsch, Lübner Jäger:
http://radiofy.se/artists/907217-hemvarnets-musikkar/songs/1-kungliga-alvsborgs-regementes-marsch-lubner-jager
Medlemmar
Kontakta oss
E-post: info@kamrati15.se