Regementsmarschen 6 oktober. Start på Fristad hed och mål vid Laddatorpet
Torpafton Laddatorpet 17 maj kl 18
Medlemmar
Kontakta oss
E-post: info@kamrati15.se