Laddatorpet 

Åsarp Ladugårdens soldattorp är den korrekta benämningen på detta soldattorp som byggdes i början

av 1700-talet i utkanten av Limmared.

Soldattorpet skänktes 1929 av bergsingenjör Fritz Brusewitz till regementet I15, och flyttades

till sin nuvarande placering på kasernområdet. 

Namnet Laddatorpet kommer inte från att ladda vapen som man kanske kan tro utan från familjen Ladd

som flyttade in i torpet 1854.

Josef Johansson antogs 10 jan. 1854 som knekt i roten 866 under Ladugård i Södra Åsarps socken,

tillhörig Norra kinds kompani, Älvsborgs regemente. Josef Ladd blev hans knektnamn.

Axel Bromander, hans dotterson berättar om detta i boken En skolman berättar : en släktkrönika

med försök till miljö- och folklivsskildring, person- och skolhistoria jämte glimtar ut folkrörelser

och kyrkoliv. (Pdf) 

Flera i familjen Ladd emigrerade till Amerika i slutet av 1800-talet och

enligt uppgift ska en av dessa vara den berömde skådespelaren Alan Ladds farfar.

Alan Ladd föddes 1913 i Hot Springs, Arkansas, USA och var en mycket framgångsrik skådespelare

som medverkade i hela 91 filmer mellan 1932 och 1964. Sitt stora genombrott fick han 1942 med

filmen "Inringad", men även "Glasnyckeln" och "Blå Dahlian" blev stora publikframgångar.

De flesta av filmerna han medverkade i var gangster-, western- eller krigsfilmer.

Alan Ladd blev bara 50 år gammal och avled 1964 av en överdos lugnande

medel kombinerat med alkohol.

Att "spela Allan" är ett svenskt slanguttryck som ursprungligen innebar att spela tuff eller överlägsen.

Begreppet lär syfta på Alan Ladds rollkaraktärer i flera av filmerna och används än idag.

Medlemmar
Kontakta oss
E-post: info@kamrati15.se