Historik 

Elfsborgs regemente har sina anor från 1500-talets storregemente i Västergötland.

Såsom en del av den stora reformationen av Sverige krigsmakt sattes de svenska landskaps-

regementena upp 1624 av Gustav II Adolf.

Under huvuddelen av regementets 374-åriga historia var Älvsborgs regemente ett infanteriregemente.

Under en kortare talet var regementet Pansarinfanteri, därvid bemannade regementet

tillsammans med P4 i Skövde en pansarbrigad.

 

År 1680 när Karl XI organiserade indelningsverket bestämdes det att regementet skulle bestå

av 8 kompanier, som skulle rekryteras från de sju häradena Mark, Bollebygd, Kind, Redväg, Ås,

Gäsene och Veden (därav namnet Sjuhäradsbygden). Det åttonde kompaniet rekryterades främst

från Askims och Örgrytes härader.

Regementet deltog i så gott som samtliga svenska krig i antingen fältarmén eller som besättning

i svenska fästningar både inom Sverige och i andra delar av riket.

 

Officerare har genom historien svarat för sitt eget uppehälle, både mat och logi. 

De första 173 åren flyttade mässen omkring i Europa. 1797 startade mässen på Fristad Hed

och stannade i dessa lokaler i 117 år för att sedan flytta till Borås 1914.

Lokalerna är fortfarande bevarade i sitt ursprungsskick och decenniers branschvana

och traditioner finns inbyggda i väggarna.

 

Regementet lades ner 1998. Den militära verksamheten i form av Älvsborgsgruppen på I15

i Borås upphörde 2005.

Medlemmar
Kontakta oss
E-post: info@kamrati15.se