KUNGLIG ÄLVSBORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

KAMRATER!

Med anledning av det militärpolitiska läget och Sveriges möjlighet att bli medlem i NATO ordnar vi ett extra föredrag. Vi kommer här att få information om det hela.
Föredraget är gratis och kaffet med fralla ingår.

”Tillsammans försvarar vi Sverige”

Lördag den 21 maj, kl. 0900 – 1200, hålls den föreläsning, som Försvarsutbildarna genomför över hela landet.
Plats: Regementsmässen på f.d. I15 i Borås.
Föreläsningen innehåller bland annat följande ämnen:

• Omvärldsläget
• Försvarsvilja
• Lagstiftning
• Krishanteringssystemet
• Civil försvar
• Militärt försvar

Kaffe och smörgås serveras i halvtid.
Föreläsningen anordnas av Försvarsutbildarna, I15 Kamratförening och SVOF, och är öppen för medlemmar i alla frivilligorganisationer. Även gäster hälsas välkomna i mån av plats.

Anmälan snarast, dock senast torsdag den 19 maj, till info@svof.nu

Medverkande: Glenn Altsten, Bertil Garpland.
Med vänlig hälsning
Arrangörerna

Med vänliga hälsningar

Jan Andersson, verksamhetsansvarig

Bästa kamrater!

Skriver detta brev med anledning av bristande inbetalning av medlemsavgifter.

Som ni säkert vet så är vår medlemsavgift av stor betydelse för att få vår verksamhet att fungera. Normalt så brukar vid denna tid på året en rimlig mängd av betalningar inkommit. SÅ ÄR INTE FALLET I ÅR!!!!

Föreningen växer och vi får många nya medlemmar men de som är registrerade har tydligen inte riktigt koll på om man betalt eller inte. Vi är nu 521 medlemmar men bara 140 har betalt avgiften. Detta är mycket problematiskt för oss. Nu ber jag dig att kolla om du har betalt eller inte. 

Om ingen betalning har gjorts så var snäll och inbetala din årsavgift om 300:- omgående. Om du dessutom kan tänka dig att stötta Mässens Vänner med 1.000:- så blir vi verkligen glada.

Inbetalningen sker till Pg 171056-5. Glöm inte att ange ditt namn så att vi kan notera på rätt person att betalning är gjord.

Om du hellre vill betala medlemsavgiften via Swish så är det nr 1235624010 som gäller.

Som ni förstår så är medlemsavgiften verkligen betydande för vår verksamhet. Ber er att ta tag i detta omgående så att kassan inte sinar!

Med vänliga hälsningar

Jan Andersson, verksamhetsansvarig

KAMRATER!

Detta utskick består av 3 bifogade dokument:

 1. Inbjudan till föredrag av Överste Malin Persson från F7 Såtenäs torsdag 28 april.
 2. Öppet hus torsdag 5 maj. Niclas Sennerteg håller föredrag om slaget vid Monte Cassino.
 3. Torpafton med underhållning. Torsdag 19 maj.

 

Anmälan på hemsidan kamrati15.se eller ring Leif Nilsson 070 525 57 77.

OBS! Vid anmälan via hemsidan: ange förnamn, efternamn
samt e-postadress.

VÄLKOMNA!
Jan Andersson Verksamhetsansvarig.

STORT FÖREDRAG MED ÄRTMIDDAG I SAMVERKAN MED GÖTEBORGS FÖRSVARSFÖRENING 22 04 28

ÖVERSTE MALIN PERSSON F7, håller föredrag om Flygvapnets roll och utveckling.

Detta är vårens sista stora föredrag. Vi kommer nu att få information om hur vårt flygvapen klarar
dagens hot och vilka resurser och möjligheter vi har. Missa inte detta.

PROGRAM
22 04 28

kl 1800-1830 Samling på mässen.
kl 1830-1945 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe
kl 1945-2000 Förflyttning till Regementssalen
kl 2000-2130 Föredrag med frågestund.

Anmälan på hemsidan kamrati15.se ell er ring Leif Nilsson 070 525 57 77.

Sista dag för anmälan är 26/4. Gäst får medbjudas.

VÄLKOMNA!
Jan Andersson Verksamhetsansvarig.

VÅRENS ENDAGS-RESA LÖRDAGEN 23/4. RESAN ÄR GRATIS!

Resan går till Smålands Militärhistoriska Centrum.

Resan genomförs med stöd av Försvarsmakten. Vi har fått möjlighet att genomföra resan med buss som Försvaret ställer upp med. Chauffören kommer från Hemvärnet. Vi bjuder på lunch vid museet, och som vanligt i militäranknutna träffar, ärtsoppa. Inträde och guidning är även det gratis! Du kan titta på nätet om vad detta är för något på smhs.com.dinstudio.se! 

Museet ligger i Delary. Man har övertagit ett gammalt Miloförråd som nu används som muséum. Chefen för museet är Mats Nässert, tidigare Lt på I 11 i Växjö. Han har genomgått utbildning på TSP vid I 15 och känner en hel del av tidigare befäl vid vårt gamla regemente. Mats ordnar guidning och förevisning av detta unika muséum.

PROGRAM 

 22-04-23
kl 0745 Samling på kaserngården på I 15. Gratis parkering!
kl 0800 Avfärd. Vi kör till Värnamo och till Rasta där man kan dricka kaffe om man känner för det. Detta betalar man dock själv.
kl 0930 ca Ankomst till Värnamo/Rasta.
kl 1000 Avfärd mot Delary.
kl 1115 ca Ankomst till museet. Uppdelning i grupper för guidning och förevisning av allt från stridsvagn T55 och andra fordon och andra unika föremål med guidning av duktiga personer.
kl 1200 ca Utspisning av lunch
kl 1245 ca Guidning startar.
kl 1500 ca Avslutning av förevisningen.
kl 1515 ca Hemresa
kl 1630 ca Ankomst till Värnamo/Rasta. Här kan man äta middag eller ta en kaffepaus. Betalas av var och en.
kl 1715 Hemresa till Borås kl 1845 ca Ankomst till Borås.

Anmälan på vår hemsida kamrati15.se eller ring Leif Nilsson, 070 525 57 77.

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR onsdag 20/4.

VÄLKOMNA!
Jan Andersson Verksamhetsansvarig.

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2022-03-24

Årsmötet startar enligt tradition med gratis ärtmiddag på mässen.

Årsmötet är öppet endast för medlemmar! För att kunna rösta och ha möjlighet att påverka årsmötet måste du ha betalat din medlemsavgift.

Du kan genom fullmakt företräda två andra medlemmar som ej har möjlighet att deltaga i årsmötet. Fullmakten skall vara skriftlig och underskriven av fullmaktsgivaren som utpekar dig som fått uppdraget.

Motion skall vara inlämnad till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

PROGRAM
22-03-24
Kl. 18.00 – 18.30 Samling på mässen
Kl. 18.30 – 19.45 Ärtmiddag
Kl. 19.45 – 20.00 Förflyttning till Regementssalen
Kl. 20.00 – 20.45 Årsmöte
Kl. 20.45 – 21.30 Föredrag

Föredraget kommer att hållas av vår Ordförande Svante Bergh. En genomgång av konflikten i Ukraina och vad som har hänt, nuvarande situation samt förväntade och kommande händelser.

Anmälan på vår hemsida kamrati15.se eller ring Leif Nilsson, 070 525 57 77.

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR 22-03-22.

VÄLKOMNA!
Jan Andersson Verksamhetsansvarig.

ÖPPET HUS 22-03-10

Författare Snezana Bozinovska

Leon Rytz med fru Ester Rytz

SAMLING PÅ MÄSSEN. BIBLIOTEKET ÄR ÖPPET FÖR UTLÅNING OCH ÅTERLÄMNING AV BÖCKER OCH FILM. GRATIS KAFFE PÅ MÄSSEN!

Snezana Bozinovska håller föredrag om Leon Rytz och hans hustru Ester Rytz!
Vi har tidigare haft besök av Leon personligen och hört hans historia om sitt liv som fånge i TREBLINKA och ett antal andra KZ läger. Leon var en av de få som överlevde
Treblinka.Man påstår att 68 personer överlevde och ca 900.00 personer avrättades.
Snezana har under en lång tid fått träffa Leon och Ester och fått höra deras historia.
Vi har ju fått höra Leon personligen tidigare men hans hustrus historia med alla de läger hon satt i har vi inte hört tidigare. Snezana har nu skrivit och gett ut boken ”Vad dina ögon såg” som berättar båda personernas livsöde!

PROGRAM

22-03-10
kl 1800-1830 Samling på mässen.

kl 1830-1915 Gratis kaffe med lyxfralla

kl 1915-1930 Förflyttning till Regementssalen

kl 1930-2100 Fördrag med frågestund

Anmälan på hemsidan kamrati15.se eller ring Leif Nilsson 070 525 57 77.

Sista dag för anmälan är 8/3. Gäst får medbjudas!

VÄLKOMMEN Jan Andersson Verksamhetsansvarig.

Överste Sven Wergård
Överste Sven Wergård

Vill med detta meddelande informera alla medlemmar om att vår tidigare ordförande
Sven Wergård har avlidit. Han insomnade natten till tisdagen 15/2

Sven var den person s om tog tag i Kamratföreningen när Regementet lades ner.
Genom sin energi och förmåga att ta tag i saker och ting lyckades han organisera upp
Föreningen igen. Sven lyckades med sitt sinne för personer få till en styrelse som
under hans ledning kunde skap a förutsättningar för en Kamratförening
av mycket hög klass. Hans idérikedom var ofantlig! Han höll en väldigt noggrann
kontroll på verksamheten och satte in personer med goda kunskaper om olika
verksamheter att ta hand om olika grenar i föreningen. På så vis skapades
Laddatorpet, Biblioteket, Mässen, Fjärde våningen med Föreläsningssalen och en
verksamhet som bevarar vårt kulturarv med föredrag, Fristadsmarsch och resor till
olika historiska sevärdheter. Utan att Sven tog tag i detta hade Föreningen inte
existerat i dag.

Som person var Sven en man med en stark vilja och en målinriktning av stora mått.
Han genomförde sina idéer med vänlighet och stort stöd till alla andra i styrelsen.
Han var gemytlig och försökte inte framhäva sig själv utan var en person som alla
ville umgås med när vi träffades.


Vill med denna skrivelse hylla Sven Wergård för allt han har gjort för
Kamratföreningen och för vår vänskap! VILA I FRID !

Borås 22 02 21
Styrelsen – Jan Andersson, Verksamhetsansvarig

STORT FÖREDRAG MED ÄRTMIDDAG
2022 02 24
I SAMVERKAN MED GÖTEBORGS FÖRSVARSFÖRENING

KARL ENGELBREKTSON

Generalmajor KARL ENGELBREKTSON, Chefen för Armén, håller föredrag om
ARMÉNS UTVECKLING OCH HOTET FRÅN RYSSLAND

Med hjälp av Överste Lennart Klevensparr har vi lyckats få Arméchefen att besöka oss och ge information om läget i armén och hur han ser på läget med Ryssland. För att Karl skall kunna genomföra detta så måste vi ge honom lite flextid före det att föred raget startar. Normalt har vi ju en halvtimma där vi samlas före middagen. Denna gång kommer den tiden att utökas till en timma. Det beror på att Karl har otroligt mycket som kan försena honom. Så för säkerhets skull har han lite mer tid att vara flexibel på. Det ger oss själva också mer tid att ha samkväm och talas vid. Kanske ta en öl i baren osv. Utnyttja gärna denna tidsjustering!

HOPPAS ATT ALLA FÖRSTÅR VILKEN MÖJLIGHET VI FÅR ATT INHÄMTA KUNSKAPER OM LÄGET I ARMÉN OCH LÄGET RYSSL AND UKRAINA!

PROGRAM
22-02-24

kl 18.00-19.00 Samling på Mässen I 15
kl 19.00-20.15 Ärtmiddag med pankakor och kaffe
kl 20.15-20.30 Förflyttning till Regementssalen
kl 20.30-22.00 Föredrag med frågestund.

Observera att vi kanske kan starta tidigare om inte Karl har fått försening.

Pris 125: för ärtmiddagen och 50:- för kaffe med smörgås.
Anmälan på vår hemsida kamrati15.se eller ring Leif Nilsson 070 525 57 77.
SISTA DATUM FÖR ANMÄLAN ÄR 22 02 22.

GÄST FÅR MEDBJUDAS!

Välkommen!
Jan Andersson – Verksamhetsansvarig

ÖPPET HUS 22-02-10

SAMLING PÅ MÄSSEN. BIBLIOTEKET ÄR ÖPPET FÖR UTLÅNING OCH ÅTERLÄMNING AV BÖCKER OCH FILM. GRATIS KAFFE PÅ MÄSSEN!

Niclas Sennerteg håller föredrag i Regements salen om en krigshistorisk händelse! Föredrag av en kvalité som är ovanlig och väldigt intressant.

PROGRAM 22-02-10

kl 1800-1830 Samling på Mässen I 15

kl 1830-1915 Gratis kaffe med lyxfralla

kl 1915-1930 Förflyttning till Regementssalen

kl 1930-2100 Föredrag med frågestund

Anmäl dig på hemsidan kamrati15.se eller ring Leif Nilsson 070 525 57 77.

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR 22 02 08 GÄST FÅR MEDBJUDAS! 

Välkommen! Jan Andersson – Verksamhetsansvarig

KAMRATER!

2021-12-13
Detta utskick består av fyrabifogade dokument:

 1. Information från föreningen
 2. Inbjudan till Nyårsmottagning 1 januari.
 3. Program 2022
 4. Studieresa till Rom 6/6 – 12/6 2022.
  Anmälan till: jan@renajs.se eller telefon 070 592 69 18

Med vänliga hälsningar
Från styrelsen – JAN ANDERSSON
VERKSAMHETSANSVARIG.

KAMRATER!

Detta utskick består av tre bifogade dokument:

 1. Torsdag 25 november: Föredrag i samverkan med Göteborgs Försvarsförening. F.d. ÖB och officer vid I 15, General JOHAN HEDERSTEDT talar om FÖRSVARET FÖRR, NU OCH FRAMÅT. TANKAR OCH IDÉER!
 2. Inbjudan till Lilla Jul 10 december.
 3. Resa till Rom 6/6 – 12/6 2022.

 

Med vänliga hälsningar
Från styrelsen – JAN ANDERSSON
VERKSAMHETSANSVARIG.

ÖPPET HUS / FILMAFTON /
BIBLIOTEKSKVÄLL
21-10-14

SAMLING PÅ MÄSSEN OCH GRATIS KAFFE MED FRALLA. ANDERS SERVERAR DETTA ÅT OSS DENNA KVÄLL!

PROGRAM

1800 – 1830 Samling på mässen. Biblioteket öppet!
1830 – 1930 Kaffe med fralla. Samkväm på mässen.
1930 – 2000 Genomgång av vår resa till Norge 13 – 19/9.

Jan Andersson visar bilder och berättar om besöksmålen.

2000- 2100 Dokumentärfilm om Milorgs sprängning av tungvattenfabriken i Vemork. Filmen är en dokumentärfilm som vi har inköpt på Vemorks muséum.. Alla deltagare i attentatet spelar sin egen roll i filmen och allt som hände visas som om det var filmat vid händelsen. En unik film av stort historiskt intresse!

Nu har restriktionerna för Covid lättat och vi får nu äntligen umgås på ett normalt sätt.

Anmälan sker på vår hemsida kamrati15.se eller på telefon till Leif Nilsson 0705- 255777, Sista anmälningsdatum är 21-10-12.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA
JAN ANDERSSON
VERKSAMHETSANSVARIG.

Föredrag om Stig Roth 20 oktober 2021, kl.18.00

Stig ROTH var chef för dåvarande historiska museet i Göteborg på 40-talet men tillika en av cheferna för den militära underrättelsetjänsten C-byråns grupp i Västsverige, den s k M-gruppen.

Stadsmuséet (=f.d. Historiska museet) anordnar regelbundet föredragskvällar och 20 oktober kl. 18.00 är det dags för ett föredrag om Stig Roth och hans verksamhet i Sveriges och Norges gemensamma intresse. Det är Leif Isberg som håller föredraget med en inledning och miniskärmutställning av Svante Winqvist.

Detaljer:

Tid: Ons 20 oktober kl 18.00-1900

Plats: Hörsalen, Stadsmuséet Norra Hamngatan 12

Anmälan: Du anmäler dig till muséets reception, tel: 031-3683600

Och plats erhålles i vanlig köordning. P g a pandemirestriktioner kan lokalens kapacitet inte utnyttjas till fullo.

Pris: Föreläsningen ingår i priset för ett kort till museet, 100:-, som du betalar då du kommer. Kortet gäller sedan året ut och även för Röhsska museet och Konstmuséet.

 

 

Leif Isberg och Svante Winqvist

KUNGL ÄLVSBORGS REGEMENTES
KAMRATFÖRENING!

Har äran att inbjuda
KAMRATFÖRENINGENS OCH
ÄLVSBORGSBATALJONENS MEDLEMMAR

med respektive till
REGEMENTETS HÖSTMIDDAG
Gäster får medbjudas
Lördag den 23 oktober 2021
Regementsmässen
Samling: 18.40 – 19.00
Klädsel: Stor högtidsdräkt eller kavaj
Kostnad per kuvert: 595:-*)
Inbetalning på mässen i anslutning till middagen
*) Välkomstdrink ingår, övriga drycker debiteras separat.
Regementsmässen den 24 september 2021

Svante Bergh
Styrelseordförande Kamratföreningen
O.S.A.
till Regementsmässen, Brigadgatan 10 A, 504 31 Borås
eller per tel. 0705-25 57 77 eller på hemsidan www.kamrati15.se
Senast tisdag 19 oktober 2021

MENY

V Ä L K O M S T D R I N K
FÖRRÄTT

Överstens Laxterrin på en salladsbädd, bröd och smör
VARMRÄTT
Majorens kalvfilé med rödvinssky, rostad färskpotatis och
säsongens grönsaker
Vin, öl eller vatten till maten
DESSERT
Överstinnans Crème Brûlée
KAFFE
Löjtnantens kaffe och praliner
VINER
Mousserande välkomstvin

INFORMATIONSBREV!

Som ni säkert har förstått så har vi haft ett tungt år ur ekonomiskt synvinkel i föreningen. Det beror på att vi har stöttat Anders på Mässen och gett honom en ansenlig kredit på hyran. Nu har Coviden lättat och verksamheten på Mässen har startat upp igen. Anders kommer att betala oss det som han har fått kredit på men under tiden så måste vi ju få verksamheten att fungera. Av denna orsak så håller vi på med att ordna intäkter på olika sätt. Jag ställer därför två frågor till Er alla i föreningen.

Fråga 1: Har ni några saker som vi kan använda i Museet? Vi vill samla in så mycket som möjligt av militärt anknutna föremål och överskottsvaror. Vi kommer sedan att sortera detta och välja ut vad som passar i museet och vad vi sedan kan sälja vidare i samarbete med PS Auktioner. Vi samlade i hop 100 olika objekt och genomförde en testförsäljning och det visade sig fungera mycket bra. Vi fick ett tillskott som vi verkligen behövde. Nu satsar vi på att genomföra något liknande under oktober månad. Vi har nu ett 20-tal saker som vi skall sälja och några saker att ta in i museet. Om du har några saker så medför dom till nästa gång vi har samling på mässen eller ring till mig på 0705-926918 så skall jag ordna upphämtning.

Fråga två: Vi sålde ju platser för namnskyltar på stolar på mässen. Detta fick en stor framgång. Vi har nu 12 st nya stolar som vi önskar få sätta namnskyltar på. Om du vill vara med på detta så sätt in 1.000:- på vårt konto Pg 171056-5. Skriv ditt namn tydligt så vi inte sätter på fel namn !

Nu har Coviden lättat och vår verksamhet skall återgå till det normala. Jag håller nu på att förhandla med Chefen för Armén om ett föredrag till våren. Jag har kontakt med Landshövdingen och förväntar mig ett föredrag av honom också till våren. Vi har flera betydelsefulla föredrag på lut och många andra trevliga resor och sammankomster. Jag önskar att ni tar del av vår verksamhet och verkligen kommer vid våra samlingar!

Slutligen vill jag framföra föreningens tack till Er som har donerat pengar. Utan den hjälpen så hade vi haft problem!

 

Borås 21.09-30
Jan Andersson
Verksamhetsansvarig

REGEMENTSMARSCHEN 2/10 2021!

Äntligen har Covid-pandemin tonat ner. Nu skall vi genomföra vår traditionella Regementsmarsch mellan FRISTAD OCH BORÅS.

21-09-28

Vi genomför marschen enligt den gamla traditionen och programmet ser ut på följande sätt:

PROGRAM

21-10-02 KL 10.00 – 11.00
Samling vid Fristads Folkhögskola. Anmälan och registrering av deltagande. (Publik välkommen)!
Hemvärnets Musikkår spelar under samlingen.

Kl. 11.00
Avlämning till Hemvärnets Bataljonschef.
Musik av Hemvärnets Musikkår.
Fanmarsch.
Tal av Hemvärnets Bataljonschef.
Musik av Hemvärnets Musikkår.
Fanmarsch.
Avslut av mottagningen.

KL. 11.20 ca
Avmarsch och start på Regementsmarschen.

Marschen avslutas vid Laddatorpet på gamla I 15.
Deltagarna mottager här medalj samt får en lunch i
anslutning till Laddatorpet.

 
Inbjudna att deltaga vid denna marsch är ett stort antal frivilligrörelser samt historiska föreningar. Även föreningar med ryttare är inbjudna. Kamratföreningens medlemmar hoppas vi kan deltaga samt att ni medbjuder kamrater. Även allmänheten inbjuds.

Startavgift är 100:- som betalas med kort eller Swisch eller en ren hundralapp. Växel har vi svårt att hantera. Betalningen sker vid anmälan i Fristad.
Anmälan senast onsdagen 29/9. Detta för att vi skall klara mat och medaljer.
Anmäl dig på vår hemsida Kamrati15.se eller på telefon till Leif Nilsson 0705-255777.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Jan Andersson
Verksamhetsansvarig

HISTORISKT FÖREDRAG AV ROBERT LINDBERG.

Stort föredrag med ärtmiddag i samverkan med Göteborgs Försvarsförening.

21-09-23

Robert Lindberg har tillsammans med Niclas Sennerteg den militärhistoriska POD:en
i Borås Tidning. Robert kommer nu att hålla ett föredrag om händelser på Svenska Västkusten under WW2. Ni som har hört Niclas Sennerteg och vet hur hans föredrag låter förstår att Robert Lindberg kommer att ge en likvärdig föredragning.


Niclas Sennerteg och Robert Lindberg.

PROGRAM

21-09-23 

kl 18.00 Samling på mässen
kl 18.30 – 19.45 Ärtmiddag med pannkakor och kaffe.
kl 19.45 – 20.00  Förflyttning till Regementssalen
kl 20.00 – 21.00 Föredragning
kl 21.00 – 21.30 Frågestund.

Pris 125:- för ärtmiddag och 50:- för kaffe med smörgås.

Enligt gällande regler för Covid får vi vara max 50 personer vid detta möte.
Anmälan sker på vår hemsida kamrati15.se eller på telefon till Leif Nilsson
0705-255777.

SISTA ANMÄLNINGSDATUM ÄR 21-09-21.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Jan Andersson
Verksamhetsansvarig

KAMRATER!

21-09-01

Vi har nu fått en inbjudan från SVOF som genomför en kurs i överlevnad. Ledarna av denna kurs är av hög klass och har en erfarenhet som är bland det främsta i Sverige. Jag har tackat ja till att vi får deltaga. Som ni ser på bifogad inbjudan från SVOF är kursen uppdelad i två delar. Man kan välja om man vill vara med på teorin eller både teori och praktik.

Med tanke på att Corona har stoppat vår verksamhet under så lång tid så har vi nu chansen att få vara med om något intressant igen.

Läs nedanstående inbjudan och anmäl dig till den adress som är angiven.

VÄLKOMNA!
Jan Andersson
Verksamhetsansvarig

Inbjudan till kurs i

ÖVER LEVNAD

Svof anordnar en kurs i rubricerat ämne fredag den 8:e och lördag den 9:e oktober 2021 i Borås. Medarrangörer är I15 Kamratförening och Försvarsutbildarna Älvsborg.

På fredagen blir det ett föredrag av Harry Sepp, Sveriges främste expert på överlevnad. Dessutom medverkar Peder Englund, avdelningschef för CKS (Centrum för Kunskap och Säkerhet) i Borås stad.
På lördagen blir det praktisk utbildning hur man överlever i naturen, ledd av Harry Sepp. Kursen stöds av MSB.

Plats: Fredag, Regementsmässen på f.d. I15 i Borås. Lördag, terängen vid Pickesjön.
Kurschef: Glenn Altsten, SVOF.
Kursadjutant: Joakim Gustafsson, SVOF.
Instruktör: Harry Sepp.
Kontaktmän: Christer Lorenzon, SVOF, christerl@isgy.se.
Jan Andersson, I15 Kamratförening, jan@renajs.se.
Anetta Sennback, Försvarsutbildarna Älvsborg, anettas@hotmail.com.
Från Borås stad: Peder Englund, CKS.

PROGRAM
Fredag 8:e okt.
Kl. 1800 – 1830 Samling på mässen.
Kl. 1830 – 1930 Ärtmiddag.
Kl. 1930 – 2045 Föredrag med frågestund.

Lördag 9:e okt.
Kl. 0900 – 1300 Grupp 1, utbildning.
Kl. 1300 – 1700 ” 2 ”

Klädsel fredag: Vårdad klädsel, gärna kavaj alt. uniform m/87.
Klädsel lördag: Kläder efter väder, oömma civila kläder alt. fältuniform.

Utrustning lördag:
Cigarettändare
Kniv
Kompass
Eget smörgåspaket och dryck.

ANMÄLAN
Anmälan och upplysningar: info@svof.nu . Ange om Du medverkar båda dagarna eller bara fredag, som är den viktigaste dagen.

Sista anmälningsdag är den 30 september, men anmäl Dig så fort som möjligt. Det ökar chanserna att komma med.

Högsta antal deltagare är 50 personer enligt nuvarande coronarestriktioner.

Fredagen är alltså den viktigaste dagen, men sedan är det frivilligt att delta på lördag. En eller två grupper på lördag, beroende på antalet deltagare.

Krav för deltagande är betald medlemsavgift i respektive organisation.

Varmt välkomna till en livsviktig kurs!

Arrangörerna.

KAMRATER!

21-08-23

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2021-09-09

Årsmötet startar enligt tradition med gratis ärtmiddag på mässen.

Årsmötet är öppet endast för medlemmar. För att kunna rösta och ha möjlighet att påverka årsmötet måste du ha betalat din medlemsavgift.

Du kan genom fullmakt företräda två andra medlemmar som ej har möjlighet att deltaga i årsmötet. Fullmakten skall vara skriftlig och underskriven av fullmaktsgivaren som utpekar dig som fått uppdraget.

Motion skall vara inlämnad till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

PROGRAM

Kl. 18.00 – 18.30
Samling på mässen
18.30 – 19.45 
Ärtmiddag
19.45 – 20.45
Föredrag
 20.45 – 21.30
Årsmöte.

Anmälan om deltagande lämnas till Leif Nilsson på mail anmalan@kamrati15.se
eller telefon 0705-255777. Sista datum för anmälan är 2021-09-06.                         

KUNGLIG ÄLVSBORGS REGEMENTES KAMRATFÖRENING

FÖREDRAG VID ÅRSMÖTET 21-09-09.

 

Göteborg får nu ett nytt Regemente. Det blir placerat på Garnisonsområdet. Den blivande Regementschefen, Överste Fredrik Herlitz, informerar oss om denna betydelsefulla händelse.

 

Föredraget sker efter vår traditionella ärtmiddag och årsmötet genomförs efter föredraget. Se inbjudan till årsmötet.

 

 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Jan Andersson
Verksamhetsansvari

KAMRATER!

21-07-21

Hoppas att ni alla har en fin sommar och kan njuta av det fina vädret som har kommit detta år.

Nu ÄNTLIGEN ser det ut som om Corona har gått ner i intensivitet så mycket att myndigheterna har lättat på alla restriktioner. Vi i styrelsen välkomnar därmed Er alla till en höst full av aktiviteter.

I detta utskick kommer ni nu att få en betydande information om vad som kommer att hända i Kamratföreningen i höst. Här kommer en sammanfattning om uppstarten. Separata inbjudningar kommer dessutom.

 1. Reviderat program för hösten 2021.
 1. Inbjudan till Torpafton 12/8.
 1. Inbjudan till stort föredrag med ärtmiddag på mässen 26/8.
 1. Årets historiska resa. Resan går till Norge och skulle ha gått den 7/6 – 13/6 men fick ställas in då vi inte fick komma in i Norge beroende på pandemin. Nu genomför vi denna resa den 13/9 – 19/9 i stället. Vi har plats för 21 resenärer men bara 7 har bokat upp sig tills i dag. Hoppas att fler vill åka med nu när gränsen till Norge har öppnats upp. Du måste anmäla dig senast 8/8. Detta beroende på bokningar mm.Du som åker med kommer att bli mycket imponerad av sevärdheterna!!!!! Dessutom trevligt kamratskap!!!

 

Nu hoppas jag att vi kan få fart på verksamheten och att vi alla kan träffas igen. Ser verkligen fram emot att få möta Er igen med trevliga middagar och fina föredrag mm.

HA EN FIN SOMMAR ÖNSKAR

Jan Andersson

KAMRATER!

21-06-09

Efter en problemfylld vinter och vår så tror jag att vi äntligen har kommit fram till en sommar där vi kan börja att träffas igen. Detta känns uppmuntrande och vi kommer nu att öppna upp föreningen igen den 12/8 med Torpafton. Du får en separat kallelse till denna tillställning i månadsskiftet juli – augusti.

Vill med detta brev tacka er alla för ert tålamod och förmåga att hantera en pandemi. Vi har inte varit helt sysslolösa under tiden som föreningen har varit nedstängd. Det har genomförts en hel del arbeten med diverse olika arbetsgrupper. Jag skall med glädje förevisa vad vi har åstadkommit senare i höst. Tack alla frivilligkrafter till de arbeten som är nedlagda för föreningen.

Nu önskar jag er alla en fin sommar och hoppas att ni har möjlighet att deltaga i våra olika aktiviteter i höst. PÅMINNER OM NORGERESAN 13/9 – 19/9. SE TIDIGARE BIFOGAD RESEBROSCHYR. DATUMET ÄR ÄNDRAT OCH SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR 8/8.

HAR DU FRÅGOR SÅ KONTAKTA LENNART OTTOSSON PÅ TELEFON 070-6952055 ELLER MAIL lennart.051350923@telia.com

 

HA EN FIN SOMMAR ÖNSKAR

Jan Andersson