Kungl Älvsborgs regementes Kamratförening 

Styrelse för verksamhetsåret 2018

 

Ordförande Svante Bergh

Vice Ordförande Sven Wergård (bild)

 

Kassör Jan Andersson

Sekreterare Irene Samuelsson

Ledamot Falco Güldenpfennig

Ledamot Ingemar Ström

Ledamot Madeleine Svensson

Ledamot  Leif Nilsson

Ledamot Saga Brandt

 

Hedersledamot Åke Dalåker

 

Revisor  Roy Karlsson

Revisor  Lennart Ottosson

 

Ersättare Åke Hell

Ersättare Lars Rehn

 

Adjungerade Hanseman Samuelsson

                      Eskil Johansson 

Medlemmar
Kontakta oss
E-post: info@kamrati15.se