Kungl Älvsborgs regementes Kamratförening 

Styrelse för verksamhetsåret 2019

 

Ordförande Svante Bergh

Vice Ordförande Sven Wergård (bild)

 

Kassör Jan Andersson

Sekreterare Ingrid Ståhl 

Ledamot Ingemar Ström

Ledamot Fredrik Hagman

Ledamot Leif Nilsson

Ledamot Saga Brandt

Ledamot Madeleine Svensson
 

Revisor  Roy Karlsson

Revisor  Lennart Ottosson
 

Ersättare Åke Hell

Ersättare Lars Rehn
 

Adjungerad Hanseman Samuelsson          

Evenemang
Medlemmar
Kontakta oss
E-post: info@kamrati15.se