Laddatorpet 

Gårdarna Åsarp Ladugård samt Stommen Månstad bildade rote nr. 866 vid Älvsborgs regemente och ingick i Norra Kinds kompani. Soldattorpet var beläget några kilometer norr om Limmared, vid vägen från Södra Åsarp kyrka österut mot Sjörred. Det var inflyttningsklart år 1704. Torpet brann ner till grunden år 1822, återuppbyggdes.

Soldaten Josef Ladd flyttade år 1867 Laddatorpet från skogen till längre ned på slätten. Torpet skänktes 1929 till regementet I15 av bergsingenjör Fritz Brusewitz på Limmareds glasbruk. Det placerades på marketenterihöjden inom I15:s kasernområde. Under pompa och ståt invigdes torpet som museum den 6 september 1930.

På grund av dålig tillsyn och avsaknad av kasernnummer blev torpet bortglömt under regementets avyttring 1998. Det vandaliserades i början av 2000-talet men har reparerats under 2010-talet. Mycket av inventarierna har försvunnit, dock ej allt. Soldattorpet står på arrenderad mark men ägs och förvaltas av I15:s kamratförening.

Namnet Laddatorpet kommer från Josef Johansson från Rya Östergård i Nittorp. Han föddes 17 december 1826. Josef antogs som soldat på torpet vid generalmönstringen 10 januari 1854 och samtidigt tilldelades han knektnamnet Ladd. Sedan dess har torpet kallats Laddatorpet.

Josef Ladds äldsta dotter "Kersti", hennes son Axel Bromander skriver om detta i sin bok En skolman berättar : en släktkrönika med försök till miljö- och folklivsskildring, person- och skolhistoria jämte glimtar ut folkrörelser och kyrkoliv. (Pdf) 

Flera ur familjen Ladd emigrerade till Amerika i slutet av 1800-talet, däribland sönerna Otto och Albin som reste 25 april 1889. Albin blev i USA far till den berömde skådespelaren Alan Ladd som föddes 1913 i Hot Springs, Arkansas. Alan Ladd medverkade i 91 filmer mellan 1932-1964. Sitt stora genombrott fick han 1942 med filmen Inringad. Han medverkade även i filmer såsom Glasnyckeln och Blå dahlia. De flesta filmerna var gangster- western- eller krigsfilmer. Alan Ladd blev 50 år gammal. Han dog 1964 av en överdos av lugnande medel blandat med alkohol.

"Att spela Allan" är ett svenskt slanguttryck som ursprungligen innebar att spela tuff eller överlägsen. Begreppet lär syfta på Alan Ladds rollkaraktärer.

/Bo Axberg

Medlemmar
Kontakta oss
E-post: info@kamrati15.se