Om föreningen 

Kamratföreningen bildades den 18 juni 1939. Detta skedde i samband med Regementets Dag som

genomfördes med korum, parad för fanan m.m. Syftet var att fastare knyta banden mellan hembygd

och regemente, vårda regementets traditioner samt befordra ett gott kamratskap.

Föreningens föregångare, Elfsborgs Regementes Krigarförening, bildades redan 1916 under

första världskriget.

 

Kamratföreningen fortlevde även efter regementet lagts ned 1998. 

2010 sammanslogs Kungl Älvsborgs regementes Officerskår med Kamratföreningen.

Detta skedde i syfte att stärka de båda föreningarna.

 

Kungl Älvsborgs Regementes Kamratförening har under sin över 75-åriga tid haft mycket

varierande medlemsantal. Från 3000 under 1940-talet till f n ca 500. En omfattande nyrekrytering sker.

Föreningen har sedan 1941 utgivit tidningen Älvsborgaren. Denna utges sedan 2009

tillsammans med övriga Kamratföreningar i Göteborgsområdet med stöd av Försvarsmedicincentrum.

I En bok om I15 kan man mera utförligt läsa om Kamratföreningens historia. 

Evenemang
Medlemmar
Kontakta oss
E-post: info@kamrati15.se